دکتر آنا شیمی مهام

لاک بلور و شیشه

————————————–

ورنی های هوا خشک دونوع هستند ،تک جزیی و دوجزیی
محصول دو قسمتی، شامل کلیر هوا خشک عامل چسبندگی می باشد. که از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه ساخته شده است.این کلیر روی بلور و شیشه کیفیت بالایی دارد
و قابلیت رنگ پذیری با تمامی جوهر های پایه حلال را دارد.
و تک جزیی هم بصورت یک جز هوا خشک ضد خط و خش و دارای چسبندگی بالاست