دکتر آنا شیمی مهام

کولتار اپوکسی

————————————–

یکی از کاربردهای پوشش کولتار که می‌توان گفت بیشتر از دیگر موارد شاهد آن هستیم، در رابطه با عایق سازی لوله‌های مدفون در خاک است. در خاک ممکن است رطوبت بالایی وجود داشته باشد که به مرور زمان سبب خوردگی لوله‌ها شود. به همین دلیل لوله‌هایی که درون خاک قرار می‌گیرند، حتما باید به وسیله کولتار اپوکسی پوشیده شوند تا این لایه مقاومتی از تخریب و تجزیه آن‌ها جلوگیری کند.

‎کاربرد دیگری که متناسب با ویژگی‌های پوشش کولتار است، در رابطه با استفاده از آن در سازه‌ها و تجهیزات دریایی است. در حقیقت با توجه به اینکه این دسته از موارد همواره در مجاورت آب قرار دارند، باید نسبت به آن عایق شوند تا با آب واکنش ندهند. در حقیقت واکنش سازه‌های مختلف دریایی با آب، سبب خوردگی آن‌ها می‌شود و مقاومت آن‌ها را کاهش می‌دهد.
‎از جمله سازه‌هایی که با هدف ضدآب شدن، به وسیله کولتار اپوکسی پوشیده می‌شوند، می‌توان به لنگر، زنجیر و مخازن تعادل کشتی‌ها اشاره کرد که مدت زیادی را در آب سپری می‌کنند. به خصوص که آب دریا عموما شور است، می‌تواند آسیب بیشتری هم وارد کند که با استفاده از پوشش کولتار اپوکسی، سازه‌های دریایی در معرض آب شور، عایق سازی می‌شوند