image

دکتر آنا شیمی مهام

اپوکسی های رویه

————————————–

۱- رنگ رویه اپوکسی پلی آمید(براق- نیمه براق- مات)
۲- رنگ رویه اپوکسی پلی آمید مخصوص دیواره های بتنی
۳- رنگ رویه اپوکسی پلی آمید مخصوص آب آشامیدنی
۴- رنگ رویه اپوکسی پلی آمین
۵- رنگ رویه اپوکسی پلی آمین GLASS FLAKE
۶- رنگ رویه اپوکسی فنولیک
۷- رنگ رویه اپوکسی پلی آمین مخصوص آب آَشامیدنی
۸-لاک های اپوکسی پلی آمین برای آشنایی بیشتر بابت خواص رنگ اپوکسی به صفحه رنگهای اپوکسی ارجاع داده شود.