دکتر آنا شیمی مهام

رنگ صنعت چوب و مبلمان

————————————–

این رنگها از چندین گروه رنگ تشکیل شده اند که هم بعنوان براق کننده و‌هم بعنوان پوشش دهنده مبلمان و چوب کاربرد دارند